Fritz Haber

F1_mediumFritz Haber was een Joodse chemicus uit Duitsland. In 1918 kreeg hij de Nobelprijs voor de scheikunde, maar daar net voor speelde hij een heel belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog.

Hij ontwikkelde immers het chloorgas dat op 22 april 1915 ter hoogte van Steenstrate, tussen Diksmuide en Ieper, door de Duitsers gebruikt werd. Later in de oorlog ontwikkelde hij ook nog het gruwelijke mosterdgas en na de oorlog vond hij Zyklon B uit, het gas dat gebruikt werd om de Joden te doden in de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog.

Het gifgas maakte heel wat slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was een uiterst gruwelijk wapen. Dankzij het gebruik van gasmaskers konden heel wat soldaten toch de aanvallen met gifgas overleven.

Opdrachten

Gifgas werd voor het eerst in de wereldgeschiedenis gebruikt te Steenstrate op 22 april 1915. Los onderstaande opdrachten op en kom meer te weten over deze aanval en het gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog.

Lees het artikel en beantwoord onderstaande vragen:

  • Waarvoor kreeg Fritz Haber de Nobelprijs voor Scheikunde?
  • Wat was de rol van Fritz Haber tijdens WOI?
  • Waar ligt/lag Pruisen (zoek op via Google)?

Ga verder…

Terug naar overzicht